Correspondentie met SCP en CPB over het hanteren van twee vermogensdefinities