Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 16 juni 2020 (2019/2020 nr. 32)

Aanvang: 13.30 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.