Moties ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)De stemmingen vonden plaats op 12 januari 2021

op 12 januari 2021 aangehouden. Vervallen op 26 oktober 2021 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer

Na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Tegen: CDA, VVD en D66.

Na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD.