Documenten ontwikkelingen jeugdzorgJeugdzorg (31.839); brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over voortgangsbrief Jeugd (EK, V)

Jeugdzorg (31.839); brief van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over de voortgangsbrief Jeugd (EK, T)

Eerste Kamer plenair debat 'Verhouding centrale overheid en decentrale overheden' 11 mei 2021:

Voortgangsbrief jeugd van de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 december 2020 (EK 31.839, Q)

Brief Discussienota 'Zorg voor de toekomst' van de minister van VWS van 10 december 2020 over de stand van zaken van de contourennota (EK 35.570 XVI, B)

Voortgangsbrief jeugd van de minister van VWS en de minister van Rechtsbescherming van 8 juli 2020 (EK 31.839, P)

Brief Perspectief voor de Jeugd van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 20 april 2020 (EK 31.839, O)

Verslag van een mondeling overleg va 4 februari 2020 met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel (EK 34.104 / 31.839, V)