Deskundigenbijeenkomst bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overhedenDe Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft op 30 januari 2024 ingestemd met een deskundigenbijeenkomst over de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden.


Stand van zaken

De deskundigenbijeenkomst vond plaats op 16 april 2024.


Kerngegevens

informatiedossier bij

betrokken commissie


Position Papers

Blok 1 (18.30-19.15 uur)

Inleidingen (maximaal 10 minuten) door:

ROB

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

aansluitend gedachtewisseling met de commissie

  

Pauze (19.15-19.30 uur)

  

Blok 2 (19.30-20.15 uur)

Inleidingen (maximaal 10 minuten) door:

IPO

  • position paperPDF-document ing. B. (Bram) Schmaal, voorzitter BAC Financiën en Openbaar Bestuur en gedeputeerde Financiën en Ruimtelijke ordening van de provincie Groningen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

VNG

  • position paperPDF-document drs. S. (Saskia) Bruines, voorzitter van de VNG-commissie Financiën en wethouder Financiën Economische ontwikkeling en Cultuur van de gemeente Den Haag

aansluitend gedachtewisseling door de commissie


Parlementaria


Achtergrondartikelen


Overig