Interpellatie-Koffeman (PvdD)Senator Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van 14 november 2017 verlof gevraagd om minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te interpelleren over recente berichtgeving inzake mestfraude in relatie tot het proces gericht op het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode 2018-2021. De Eerste Kamer heeft het gevraagde verlof verleend. De interpellatie vond plaats op 21 november 2017.


Dossier