Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 5 februari 2008 het lid Kox (SP) toestemming gegeven de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te interpelleren over haar opvatting dat politieke partijen die aandringen op een bepaald stemgedrag bij verkiezingen voor de Eerste Kamer handelen in strijd met de Grondwet.

De interpellatie vond plaats op 26 februari 2008.Documenten

3