Interpellatie-Platvoet (GroenLinks)
Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 17 februari 2004 het lid Platvoet (GroenLinks) toestemming gegeven om minister-president Balkenende te interpelleren over de brief van Z.K.H. Prins Bernhard in de Volkskrant van zaterdag 7 februari jl. en de opvatting van de ministeriële verantwoordelijkheid, zoals die door de regering aan deze brief is verbonden.

De interpellatie vond plaats op 9 maart 2004. Tijdens deze interpellatie is de

Motie-Platvoet (GroenLinks) c.s. inzake notitie ministeriële verantwoordelijkheid leden van het Koninklijk Huis, zijnde niet de Koning (EK VIII, A) ingediend. Deze motie is dezelfde dag na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks en SP stemden voor.

nieuwsbericht: Eerste Kamer wil niet tornen aan Koninklijk Huis


Dossier