32.637

BedrijfslevenbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het bedrijfslevenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 11 mei 2021 besloten de brief van de staatssecretaris van EZK van 29 april 2021 over resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) (EK, O en bijlagen) opnieuw ter bespreking te agenderen na het aantreden van een nieuw kabinet.


Kerngegevens

begonnen

25 juni 2013

titel

Bedrijfslevenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten