32.740

De Fiscale agenda : Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelselIn de Fiscale agenda wordt een beleidsvisie van het Kabinet-Rutte op het Nederlandse belastingstelsel geformuleerd. Deze visie steunt op drie uitgangspunten: eenvoud, soliditeit en fraudebestendigheid. Deze uitgangspunten beogen de bijdrage van het belastingstelsel aan de concurrentiekracht van Nederland te vergroten.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 10 mei 2011 besloten de behandeling over te laten aan de commissie voor Financiën zoals die na het aantreden van de nieuwe Eerste Kamer op 7 juni 2011 is samengesteld. Aan die nieuwe commissie voor Financiën is in overweging gegeven om, mede afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer, de Fiscale agenda te agenderen voor een (beleidsdebat) in het voorjaar van 2012.


Kerngegevens

begonnen

14 april 2011

titel

Fiscale agenda

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten