Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over dierziektebeleid


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 25 januari 2021 bij brief gereageerd op de brief van de minister van LNV van 24 november 2021 ter aanbieding van deelrapporten in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 29.683, K en bijlagen) (naar aanleiding van toezegging T02664 Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak). De commissies besluiten de brief aan de Tweede Kamer inzake versterking zoönosenbeleid (TK 25.295/28.807, 1711) te betrekken bij de nog te ontvangen beantwoording van deze brief.


Kerngegevens

begonnen

25 november 2014

titel

Dierziektebeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten