35.694

EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieuDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het EU-voorstel voor een strategie voor duurzame chemische stoffen.

Voor meer informatie over de behandeling van het voorstel zie E200016.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

begonnen

5 januari 2021

titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu

schriftelijke voorbereiding


Documenten