36.104

EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingenDit dossier bevat documenten die betrekking hebben op de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

Voor meer informatie, zie: E220020


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2022 de brief van de voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer van 12 juli 2022 (EK, B) over de subsidiariteitstoets van het EU-voorstel inzake de wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

begonnen

9 mei 2022

titel

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Documenten