24.170

GehandicaptenbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake gehandicaptenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bij brief van 3 mei 2019 gereageerd op de brief van de minister van buitenlandse Zaken van 31 mei 2019 over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag (EK, D) (naar aanleiding van toezegging T02290 Facultatief protocol).


Kerngegevens

begonnen

1 januari 2015

titel

Gehandicaptenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten