24.170

GehandicaptenbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake gehandicaptenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bij brief van 1 mei 2019 nadere vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken voorgelegd naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 29 maart 2019 (EK 35.000 V, B) over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag (in verband met de toezegging 'Facultatief protocol' (T02290)).


Kerngegevens

begonnen

1 januari 2015

titel

Gehandicaptenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten