Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over gehandicaptenbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben bij brief van 23 maart 2022 nadere vragen aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport voorgelegd in reactie op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 18 februari 2022 (EK, F) over de bij brief van 19 november 2021 (EK, E met bijlagen) door de staatssecretaris van VWS aangeboden eindrapportage van het programma Onbeperkt meedoen! over de periode 2018–2021 (naar aanleiding van de toezegging 'De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes' (T02928)).


Kerngegevens

begonnen

1 januari 2015

titel

Gehandicaptenbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-162] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-162] documenten