Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft bij brief van 23 november 2022 (EK, C) de minister van K&E laten weten de behandeling inzake toepassen van de rijkscoördinatieregeling op het project de Delta Corridor als afgerond kan worden beschouwd.


Kerngegevens

begonnen

13 september 2022

titel

Industriebeleid

Documenten