25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW gaan periodiek (in beginsel eenmaal per maand) schriftelijk overleg voeren over de nog te ontvangen correspondentie met betrekking tot de maatregelen covid-19.

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW bespreken op 7 december 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (EK, CX met bijlagen).

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW hebben op 30 november 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg met de minister van VWS over vaccindonatie (EK 35.526 / 25.295, CR). De brief is voorzien voor 6 december 2021.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 7 december 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC) (EK, U).

Debat op 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies besluiten de in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.326 / 25.295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat over de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 13 juli 2021.

Onderstaande brief kan betrokken worden bij het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  • Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM).

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2351-2357] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2351-2357] documenten