25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreken op 20 april 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regelingen tot wijziging van de tijdelijke regeling maatregelen COVID 19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en het heropenen van de buitenschoolse opvang en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AQ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) , Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) bespreken op 30 maart 2021 de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regelingen tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met verzwaarde maatregelen en de verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AP met bijagen).

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het ho en de bso en het heropenen van het vo en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben bij brief van 26 januari 2021 vragen gesteld over de brief van de ministers van VWS, van I&W en van J&V over de negatieve testverklaring voor het internationaal openbaar personenvervoer per bus en trein (EK 35.526, T met bijlage) en over de verplichte negatieve testuitslag voor lucht- en scheepvaart (EK, 35.526, U met bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1651-1686] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1651-1686] documenten