25.295

InfectieziektenbestrijdingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake infectieziektenbestrijding.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken op 14 september 2021 de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over ontwikkelingen met betrekking tot de app voor digitale aanvulling van het regulier bron- en contactonderzoek, CoronaMelder (EK 35.538 / 25.295 / 27.529, W met bijlagen).

De commissies hebben op 8 juni 2021 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS van 28 mei 2021 ter aanbieding van de regelingen van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen en in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag en de stand van zaken COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, BK met bijlagen).

Moties en toezeggingen

De commissies gaan de verantwoordelijke bewindspersonen een rappelbrief sturen over de toezeggingen en moties met betrekking tot de covid-19-maatregelen.

Debat op 13 juli 2021 over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De commissies besluiten de in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 35.326 / 25.295, BO) toegezegde informatie af te wachten en te betrekken bij het debat over de verlenging van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van 13 juli 2021.

Onderstaande brief kan betrokken worden bij het debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

  • Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 4 uit het openingsplan en de introductie van herstel- en vaccinatiebewijzen voor reizigers en de stand van zaken van COVID-19 (EK, BQ met bijlagen).

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben ter voorbereiding van het debat op 25 mei 2021 bij brief van 30 april 2021 gevraagd om een dan actueel overzicht van actueel geldende tijdelijke regelingen maatregelen COVID-19.

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW hebben bij brief van 28 mei 2021 inbreng geleverd voor een nader verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie (EK 35.526 / 25.295, AW).

De Eerste Kamercommissies voor JJ&V, voor VWS en voor BiZa/AZ en voor IWO hebben de minister van VWS bij brief van 2 april 2021 (EK 35.526 / 25.295, AR) een rappel gestuurd over openstaande toezeggingen en niet uitgevoerde moties in het kader van de COVID-19 bestrijding.

De Eerste Kamercommissie voor J&V, VWS en BiZa/AZ hebben bij brief van 30 maart 2021 in het kader van de toezegging T03020 inbreng geleverd voor een schriftelijk overleg over de brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling ivm verlenging van het maatregelenpakket, toestaan uitoefening contactberoepen, verhoging leeftijd voor buitensporten, toestaan winkelen op afspraak, aanpassing uitzonderingen verplichte antigeentestuitslag, opneming regels landelijke avondklok en de Regeling ivm het verlengen verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en de stand van zaken van COVID-19 (EK 35.526 / 25.295, AM).

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 24 november 2020 besloten om het aangekondigde wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) af te wachten.

Op 7 juli 2020 vond een mondeling overleg plaats van de commissies voor VWS, voor J&V en voor BiZa/AZ met de ministers van VWS, J&V en BZK over de COVID-19, tegen de achtergrond van de aangekondigde Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (EK 25.295 / 35.300 VI, I herdruk). Naar aanleiding van dit overleg hebben de commissies op 15 juli 2020 een schriftelijke reactie gestuurd aan de drie betrokken ministers. Het videoverslag van dit overleg treft u hier aan.


Kerngegevens

begonnen

31 oktober 2014

titel

Infectieziektenbestrijding

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2001-2028] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [2001-2028] documenten