27.529

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de ZorgDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties in het kader van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW bespreken de brief van de minister van VWS van 12 juli 2021 over ontwikkelingen met betrekking tot de app voor digitale aanvulling van het regulier bron- en contactonderzoek, CoronaMelder (EK 35.538 / 25.295 / 27.529, W met bijlagen) na ontvangst van het aangekondigde standpunt op het advies van de Gezondheidsraad.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 30 maart 2021 besloten dat een voorbereidingsgroep namens de commissie een voorzet zal doen voor de vraagstelling voor een adviesaanvraag over de uitvoeringspraktijk wetgeving gegevensuitwisseling (EK, N) aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze voorzet zal ter bespreking geagendeerd worden in de commissie.


Kerngegevens

begonnen

26 maart 2010

titel

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-292] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-292] documenten