32.847

Integrale visie op de woningmarktDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de woningmarkt.

Onderwerpen die in dit dossier aan de orde zijn (geweest) zijn onder andere:

  • het Woonakkoord van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP van 13 februari 2013 en de woonvisie van het kabinet Rutte I. De publicaties van de Eerste Kamer over dit laatste onderwerp zijn opgenomen in het dossier 32.500. Deze woonvisie was het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C);
  • de hervormingsagenda voor de woningmarkt van het kabinet-Rutte II (EK, H) van september 2013;
  • de Nationale woonagenda 2018–2021 (TK, 365) van het kabinet-Rutte III;
  • de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt;
  • de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting.

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 22 september 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 7 september 2020 inzake toezegging ten aanzien van de woningbouw (EK 35.347 / 32.847, Q met bijlagen) (naar aanleiding van toezegging T02824 De minister voor M&W te vragen of de Kamer op de hoogte gesteld kan worden van de voortgang van woningbouw in het westen en toezegging T02280 Duur scheefwonen).


Kerngegevens

begonnen

1 juli 2011

titel

Integrale visie op de woningmarkt

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-823] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [801-823] documenten