32.847

Integrale visie op de woningmarktDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de woningmarkt.

Onderwerpen die in dit dossier aan de orde zijn (geweest) zijn onder andere:

  • het Woonakkoord van VVD, PvdA, D66 ChristenUnie en SGP van 13 februari 2013 en de woonvisie van het kabinet Rutte I. De publicaties van de Eerste Kamer over dit laatste onderwerp zijn opgenomen in het dossier 32.500. Deze woonvisie was het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C);
  • de hervormingsagenda voor de woningmarkt van het kabinet-Rutte II (EK, H) van september 2013;
  • de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt.

Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft, mede in verband met de toezeggingen 'Duur scheefwonen' (T02280) en 'Conjunctuur woningmarkt' (T02580), bij brief van 21 februari 2019 nadere vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van 24 januari 2019 (EK, O) over de door haar bij brief van 16 november 2018 (EK, N) aangeboden Staat van de Woningmarkt 2018.


Kerngegevens

begonnen

1 juli 2011

titel

Integrale visie op de woningmarkt

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [601-614] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [601-614] documenten