29.383

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgevingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.


Stand van zaken

De commissie voor IWO bespreekt op 8 september 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W (EK 34.287 / 29.383, O) over een nader schriftelijk overleg over het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages (EK 34.287 / 29.383, M) en over de brief van de minister van I&W van 9 maart 2020 ter aanbieding van het rapport "Milieueffectrapporten in Nederland : kwaliteit en kwantiteit" (EK 34.287 / 29.383, N met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

31 mei 2010

titel

Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-264] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-264] documenten