Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het mobiliteitsbeleid.


Stand van zaken

De commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 5 oktober 2021 een gesprek gevoerd met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het werkprogramma 2021-2022. De onderwerpen waren het in februari 2021 verschenen advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ en het voor het laatste kwartaal van 2021 geplande advies 'Sturen op schaarse ruimte'. Hierbij is de kabinetsreactie op het Rli-advies "Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid" (EK 31.305 / 33.411, A) betrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) betrekt de brief van de minister van I&W van 11 mei 2022 over implementatie Eurovignetrichtlijn in Eurovignetverdrag (EK 35.910 / 31.505 C met bijlage) bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet vrachtwagenheffing (35.910).


Kerngegevens

begonnen

21 september 2010

titel

Mobiliteitsbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten