33.232

Nederlands-Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk. Nadere afspraken zijn nodig, omdat in de praktijk is gebleken dat de Europese regels niet altijd voldoende aangeven hoever de samenwerking ten behoeve van de handhaving mag gaan.

Het doel van het verdrag is aan de betrokken instanties meer helderheid te verschaffen over de kaders van hun samenwerking bij fraudebestrijding en een platform te scheppen waarbinnen die samenwerking verder vormgegeven en geïntensiveerd kan worden. Bij de uitvoering van deze regels bestaat er behoefte aan meer houvast en met name een nadere specificering van de wederzijdse verplichtingen ten aanzien van gegevensuitwisseling.


Kerngegevens

begonnen

5 april 2012

titel

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met socialezekerheidsuitkeringen en -premies door arbeid en met basisuitkeringen ten gunste van werkzoekenden alsmede met niet-aangemelde werkzaamheden en illegaal grensoverschrijdend uitzendwerk (Nederlands- Duits Verdrag tot bestrijding van grensoverschrijdende zwarte arbeid); ’s- Gravenhage, 12 januari 2012 (Trb. 2012, 45)

Documenten

1