25.428

Nota voortijdige voorbereiding van uitvoering van wetgevingDeze nota geeft het kabinetsstandpunt weer over het dilemma zo snel mogelijk uitvoering van regelgeving mogelijk te maken, zonder dat daarbij de Staten-Generaal als mede-wetgever voor voldongen feiten wordt geplaatst.

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij complexe reorganisaties) kan het noodzakelijk zijn ingrijpende en moeilijk terug te draaien uitvoeringsmaatregelen te treffen, voordat de parlementaire behandeling is afgerond en het wetsvoorstel inwerking treedt.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de nota op 21 oktober 1997 plenair besproken.


Hoofdlijnen

 • De nota bevat het kabinetsstandpunt 'Wetgeving en uitvoering; de positie van de Staten-Generaal bij wetgevingsprojecten die een vroegtijdige voorbereiding van de uitvoering vergen'.
 • Deze nota is de Eerste Kamer door de staatssecretaris van Justitie toegezegd tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel Reorganisatie Raden Kinderbescherming (24.257).
 • Ook bij de behandeling van de wetsvoorstellen :

      - Reorganisatie van de politie (politiewet) (22.562)

      - Eerste fase herziening rechterlijke macht (22.495)

werd de Eerste Kamer geconfronteerd met het feit dat tijdens de behandeling van het wetsvoorstel het Kabinet reeds gestart was met ingrijpende uitvoeringsmaatregelen.

 • De nota is een discussiestuk en bevat een aantal opties die een mogelijke oplossing kunnen bieden:
  • geïntegreerde planning van wetgeving en uitvoering
  • vroegtijdig erbij betrekken van de Staten-Generaal door beleidsnota en voortgangsrapportages
  • voorbereidingswetten
  • machtigingswet
  • structuurbeslissing
 • Het Kabinet geeft de voorkeur aan geintegreerde planning van wetgeving en uitvoering.

Kerngegevens

begonnen

23 juni 1997

titel

Vroegtijdige voorbereiding van de uitvoering van wetgeving

ondertekening


Documenten