32.904

Protocol tot wijziging van het Verdrag met België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het verdrag met België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting.


Kerngegevens

begonnen

8 september 2011

titel

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001; Berlijn, 23 juni 2009

Documenten