30.481

Rapportage uitspraken Europees Hof voor de Rechten de MensOp 20 maart 2007 heeft de commissie voor Justitie de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken verzocht de jaarlijkse rapportage over uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Nederlandse Zaken in 2006 te completeren met enkele soorten gegevens.


Stand van zaken

Mede naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa van 16 november 2006 waarin de British Parliament’s Joint Committee on Human Rights ten voorbeeld wordt gesteld – geen behoefte te hebben aan een gezamenlijke commissie voor de mensenrechten van Eerste en Tweede Kamer. Vooralsnog volstaan de bestaande inspanningen van de betrokken bewindspersonen om de Kamers jaarlijks te informeren over de uitvoering van de arresten van het EHRM. Deze rapportage kan aanleiding geven tot het stellen van vragen, zoals onlangs het verzoek de rapportage aan te vullen met bepaalde categorieën informatie (EK 30.481, A).


Kerngegevens

begonnen

6 maart 2006

titel

Rapportage uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten de Mens

schriftelijke voorbereiding


Documenten