Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de renovatie van het Binnenhof.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft op 24 oktober 2023 kennisgenomen van de brief van de minister van BZK van 16 oktober 2023 ter aanbieding van de tiende voortgangsrapportage renovatie Binnenhof (EK, F met bijlagen).

De commissie wenst geïnformeerd te worden over de behandeling van deze rapportage in de Tweede Kamer.

Het lid Van der Goot (OPNL) zou graag een rondleiding ontvangen langs de archeologische vondsten op het Binnenhof.

Het lid Schalk (SGP) heeft een vraag over een mogelijk eerdere (gefaseerde) terugkeer van de Eerste Kamer naar het Binnenhof. Zodra daarover informatie beschikbaar is, zal deze via het College van Voorzitter en Ondervoorzitters en College van fractievoorzitters bij de Leden komen, aangezien de vraag ziet op de belangen van de Eerste Kamer als gebruiker van een gebouwdeel aan het Binnenhof.


Kerngegevens

begonnen

6 juli 2015

titel

Renovatie Binnenhof

Documenten

192
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-192] documenten