33.299

Risico's voor de overheidsfinanciënDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over het door de Algemene Rekenkamer vastgestelde rapport 'Risico's voor de overheidsfinanciën; Inzicht en beheersing'.


Stand van zaken

Op 9 oktober 2012 heeft de Algemene Rekenkamer voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën een toelichting op het rapport 'Risico's voor de overheidsfinanciën; Inzicht en beheersing' gegeven.


Kerngegevens

begonnen

21 juni 2012

titel

Risico's voor de overheidsfinanciën

schriftelijke voorbereiding


Documenten