31.568

Staatkundige vernieuwing van het KoninkrijkDit dossier bevat informatie over het proces van de veranderingen ten aanzien van de staatkundige posities van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de Nederlandse Antillen) binnen het Koninkrijk. Door de hervorming krijgen de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten de status vanland binnen het Koninkrijk en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) de status als openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel. Het land Nederlandse Antillen wordt opgeheven.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de toezegging "De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (T01222) bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) op 23 april 2019 de brief (EK, H) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzake de 32e Voortgangsrapportage Sint Maarten.

Toezegging T01223

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 12 september 2017 in het kader van toezegging T01223 het verslag van een schriftelijk over met de minister van V&J van 6 september 2017 EK, V met bijlage besproken.

De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2009 met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de minister van Justitie gedebatteerd over het proces van staatkundige vernieuwing in het Koninkrijk.


Kerngegevens

begonnen

28 augustus 2008

titel

Staatkundig proces Nederlandse Antillen

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-276] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-276] documenten