XLV

Verslag over het verzoekschrift over het handelen van de belastingdienstVerslag over het verzoekschrift over het handelen van de belastingdienst.


Stand van zaken

Op 20 november 2006 besloten volgens het voorstel van de commissie voor de verzoekschriften.


Kerngegevens

begonnen

7 november 2006

titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

schriftelijke voorbereiding


Documenten