XLVII

Verslag van het verzoekschrift over uitstel van betalingVerslag over het adres van B. H. te G. betreffende uitstel van betaling.


Stand van zaken

Op 27 februari 2007 besloten volgens het voorstel van de commissie voor de verzoekschriften.


Kerngegevens

begonnen

13 februari 2007

titel

Verslagen commissie voor de Verzoekschriften

schriftelijke voorbereiding


Documenten