XLVI

Verslag van het verzoekschrift over kwijtschelding van een belastingschuldVerslag van het verzoekschrift van H.H. te D. over kwijtschelding van een belastingschuld.


Stand van zaken

Op 23 januari 2007 besloten volgens het voorstel van de commissie voor de verzoekschriften.


Kerngegevens

begonnen

17 maart 2007

titel

Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften

schriftelijke voorbereiding


Documenten