Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over woningcorporaties.


Stand van zaken

De brief van de minister van BZK van 14 februari 2024 ter aanbieding van de Staat van de Corporatiesector 2023 (EK, G met bijlagen) wordt betrokken bij het plenair debat - op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - over 'Wonen en Bouwen in Nederland' op 23 april 2024.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft op 21 november 2023 gesproken over het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, E met bijlage) met de minister van BZK naar aanleiding van het schriftelijk overleg (EK, D met bijlage) met de minister voor VRO over het advies ‘Onderdak bieden’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) (EK, C met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

2 maart 2004

titel

Woningcorporaties

schriftelijke voorbereiding


Documenten

482
Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [451-482] documenten
Bladeren:
[1-50] ... [151-200] [201-250] [251-300] [301-350] [351-400] ... [451-482] documenten