Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 oktober 2013
1.
33653

Tijdelijke wet resolutieheffing 2014

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Reuten) en GroenLinks (De Boer). Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording stelt de commissie voor dit voorstel te betrekken bij de gezamenlijke plenaire behandeling van wetsvoorstellen 33533 en 33640 IX, voorzien voor 26 november 2013.

2.
33540

Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33416, plenair te behandelen op 26 november 2013.

3.
33416

Wet houdbare overheidsfinanciën

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33540, plenair te behandelen op 26 november 2013.

4.
33533

Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie SNS 2013

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33640 IX, plenair te behandelen op 26 november 2013. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording wordt hierbij ook wetsvoorstel 33653 betrokken.  

5.
33640 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën 2013 (voorjaarsnota)

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel, gezamenlijk met wetsvoorstel 33533, plenair te behandelen op 26 november 2013. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording wordt hierbij ook wetsvoorstel 33653 betrokken.  

6.
Mededelingen en informatie

Het lid Bröcker (VVD) wijst op het mogelijke belang van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 voor het beleidsdebat over het rapport 'Verbinding verbroken?' van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten (POC).

7.
Rondvraag

De Tweede Kamerverslagen van de behandeling van het Belastingplan en de Algemene Financiële Beschouwingen zullen worden verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren