Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)

- 31 051, G

De commissie neemt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Veiligheid en Justitie van 4 oktober 2013 over het toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren