Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32.168)

-
T01438

Reactie op brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 12 juli 2013 inzake de toezegging vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en voorstel aanpak evaluatie

De commissie stelt de conceptbrief inzake de toezegging vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en voorstel aanpak evaluatie vast.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren