Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), CDA (Franken) en D66 (Scholten).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren