Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 5 november 2013
1.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), PvdA (De Vries), CDA (Van Bijsterveld), SP (Vliegenthart), D66 (Engels), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Holdijk).

2.
30174

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 12 november 2013.

3.
T01708

Advies Kiesraad inzake Kieswet (33.268)

De commissie stelt de conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ongewijzigd vast.

4.
Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013

De fracties van SP en GroenLinks geven aan behoefte te hebben aan een begrotingsdebat, met name over de Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en over de Begrotingsstaten provinciefonds en gemeentefonds (in verband met de decentraliseringsoperaties).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman