Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 5 november 2013
1.
33493

Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011

Inbreng voor het verslag zal worden geleverd op 12 november 2013. Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de vragen stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 3 december 2013 plenair te behandelen.

2.
33501

Invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 12 november 2013.

3.
33553

Wet op de Kamer van Koophandel

De commissie stelt eindverslag vast teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

4.
T01270

De regering zal de Kamer rapporteren hoe groene en blauwe diensten concreet en uitvoerbaar gemaakt kunnen worden(32.500 XIV en F)

De commissie besluit de toezegging als openstaand geregistreerd te laten en desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Natuurbeschermingswet.

5.
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De conceptbrief met vragen van de PVV-fractie, waarbij de fracties van de SP en GroenLinks zich aansluiten, wordt vastgesteld.

6.
Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10/11 december 2013

Inventarisatie ten behoeve van de Kamervoorzitter / het College van Senioren

Vooralsnog bestaat er geen behoefte een begrotingsdebat te houden.

7.
Rondvraag

De commissie besluit naar aanleiding van opmerkingen van het lid Bröcker (VVD) na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot (de uitvoering van) de Telecomwet ten aanzien van cookies.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer