Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571)

-
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geƫxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De conceptbrief met vragen van de PVV-fractie, waarbij de fracties van de SP en GroenLinks zich aansluiten, wordt vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer