Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 november 2013
1.
33623

Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Kneppers), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), SP (Elzinga) en D66 (Scholten).

2.
33687

Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van SZW van 1 november 2013 en besluit de behandeling van het wetsvoorstel, conform het verzoek van de staatssecretaris, aan te houden.

3.
Voortzetting inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat op 10/11 december

Vooruitlopend op het in procedure kunnen nemen van begrotingswetsvoorstel 33750 XV - stemming in de Tweede Kamer is voorzien op 5 december 2013 - vindt in de commissie een tweede inventarisatie plaats van de wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10/11 december 2013. De fractie van GroenLinks bevestigt vooralsnog behoefte te hebben aan een begrotingsdebat; een definitieve beslissing laat de fractie afhangen van het op 3 december 2013 geplande debat in de Tweede Kamer.

4.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een vraag van het lid Kok (PVV) naar de stand van zaken van het (spoedeisende) wetsvoorstel 33162 (Herziening export kinderbijslag) wordt opgemerkt dat de commissie in afwachting is van het antwoord op de brief van de commissie van 24 september 2013.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren