Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herziening export kinderbijslag (33.162)

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een vraag van het lid Kok (PVV) naar de stand van zaken van het (spoedeisende) wetsvoorstel 33162 (Herziening export kinderbijslag) wordt opgemerkt dat de commissie in afwachting is van het antwoord op de brief van de commissie van 24 september 2013.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren