Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum (30.174)

-
30174

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen) en D66 (De Graaf).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman