Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
33493

Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Koning) en GroenLinks (Vos). Onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de vragen in het verslag stelt de commissie voor het wetsvoorstel op 10 december 2013 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer