Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Gevolgen cultuurbezuinigingen voor lagere inkomens (33.750 VIII) (T01792)

-
T01791 en T01792 (en aangehouden motie 33750 VIII, A)

De brief van de minister van OCW d.d. 4 november 2013 inzake rapport "Cultuur in Beeld" (33750 VIII, B) wordt voor kennisgeving aangenomen. In afwachting van de aangekondigde separate brief over de gevolgen van de bezuinigingen voor de culturele instellingen en de lage inkomens blijven de toezeggingen openstaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman