Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 november 2013
1.
33569

Aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Franken) en SGP (Holdijk). De fractie van D66 sluit zich aan bij enkele vragen van de fractie van de VVD.

2.
33498

Invoering adolescentenstrafrecht

De commissie stelt eindverslag vast. Een enkele fractie heeft nog behoefte aan plenair debat. De commissie stelt voor dit debat te houden op 25/26 november 2013.

3.
T01214

Uitkomsten WODC-onderzoek betrekken bij wetsvoorstel forensische zorg (32.398)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.

4.
T00292

Evaluatie bestuurlijke boete (30.101)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit deze toezegging als voldaan aan te merken.

5.
Voortzetting inventarisatie Staat van de Rechtsstaat

1. De commissie stelt de volgende hoofdonderwerpen vast:

Rechtspraak, o.a.
- toegankelijkheid
- modernisering
- onafhankelijkheid, machtenscheiding
Strafrecht
- strafrechtketen
- verhouding strafrecht en bestuurlijke boetes
Grondrechten

2. De commissie wenst de volgende bewindspersonen uit te nodigen:

- minister VenJ
- minister BZK
- staatsecretaris VenJ

3. De commissie stelt voor het debat te houden op 4 of 11 maart 2014.

4. De commissie wenst zich voor te bereiden op het debat door het houden van een deskundigenbijeenkomst, waarvoor enkele namen en organisaties worden gesuggereerd. Het voorstel is de bijeenkomst te organiseren op dinsdag 4 februari 2014 tussen 09.00 - 11.00 uur.

6.
Verzoek van de Raad voor de rechtspraak tot het voeren van een gesprek

De commissie besluit de Raad voor de Rechtspraak uit te nodigen voor de deskundigenbijeenkomst in het kader van de voorbereiding van het debat "Staat van de rechtstaat".

7.
Rondvraag

De Voorzitter attendeert de leden op de petitie, met gebundelde mailberichten, aangeboden door COC Nederland inzake wetsvoorstellen 33.032 en 33.514.
De commissie verzoekt de staf een rappelbrief op te stellen met betrekking tot onbeantwoorde brieven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren