Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Wijzigingen in wet in plaats van amvb (30.101) (T00292)

-
T00292

Evaluatie bestuurlijke boete (30.101)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit deze toezegging als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren