Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst AWBZ (30.597)

- Nadere uitwerking hervorming langdurige zorg

Brief van de staatssecretaris van VWS van 6 november 2013 (30597, 380)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS van 6 november 2013 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer