Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
33351

Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte

De commissie stelt het eindverslag vast. De commissie stelt voor het plenair debat te houden op 16/17 december 2013.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren