Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01761

Collegegelddifferentiatie honours tracks (33.519)

Door de fracties van de PvdA (Koole) en GroenLinks (Ganzevoort), mede namens de fractie van de SP, wordt inbreng geleverd voor een brief aan de regering. De brief zal ter vaststelling circuleren in de commissie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman