Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 november 2013
1.
32512 [aangehouden]

Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurders

De commissie besluit de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden tot dinsdag 3 december 2013.

2.
Voorbereiding debat over de staat van de rechtsstaat [niet afgerond]

De commissie geeft aan meer tijd te willen uittrekken voor de deskundigenbijeenkomst, zodat meerdere sprekers aan bod kunnen komen. Zij doet derhalve het voorstel de bijeenkomst te houden op dinsdag 4 februari 2013 tussen 09.00 - 12.00.

De leden suggereren nog enkele uit te nodigen sprekers.

Gelet op de wijzigingen in de opzet van de deskundigenbijeenkomst en in de lijst van genodigden, zal de commissie tijdens de vergadering van dinsdag 3 december 2013 nogmaals spreken over de voorbereiding van deze bijeenkomst.

De commissie besluit dat de leden hun vragen ten behoeve van de voorbereiding van de genodigden uiterlijk moeten inleveren op 14 januari 2014.

De commissie stelt voor het debat "Staat van de rechtsstaat" te houden op 11 maart.

3.
T00856

Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod (30.657)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie voor kennisgeving aan en besluit de toezegging T00856 als voldaan aan te merken.

4.
E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie wenst de aangekondigde mededeling over de rechtsstaat in de Europese Unie als prioritair te selecteren. Verder heeft de commissie I&A/JBZ de hervorming van OLAF als prioritair geselecteerd. Het staat de leden vrij op het moment van publicatie van de aangekondigde voorstellen alsnog voor te stellen deze in behandeling te nemen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie heeft kennisgenomen van de folder DNA Onderzoek en besluit de toezegging T01439 als voldaan te beschouwen.

6.
Rondvraag

De commissie komt volgende week terug op het verzoek van de Raad voor de Rechtspraak tot het houden van een gesprek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren