Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32.168)

-
Mededelingen en informatie

De commissie heeft kennisgenomen van de folder DNA Onderzoek en besluit de toezegging T01439 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren